Hlavní strana

HILGER s.r.o.

Zabýváme se prodejem a servisem spektrometrů. Na trhu jsme již od roku 1992. Naše hlavní oblasti jsou:

  • Analyzátory plynů a stabilních lehkých izotopů – PICARRO
  • Optické emisní spektrometry pro analýzu kovů a automatizace v laboratoři – OBLF
  • Ruční rentgenové spektrometry – NITON
  • Hyperspektrální kamery – RESONON
  • Procesní NIR spektrometr – BRIMROSE
  • Spotřební laboratorní materiál pro ICP a ICP/MS – MEINHARD

Aktuálně

Zveme vás na seminář – „Analýza plynů a stabilních izotopů v životním prostředí – analyzátory Picarro“:
o Úterý 11.6.2019 – Praha, Česká geologická služba
o Středa 12.6.2019 – České Budějovice, Jihočeská Univerzita
o Čtvrtek 13.6.2019 – Brno, CzechGlobe

Více informací zde

Technologická novinka! Analyzátory Picarro

Picarro je předním světovým výrobcem analyzátorů pro měření emisí skleníkových plynů (GHG), stopových plynů a stabilních izotopů ve vzduchu, vodě a půdě.

Více o Picarru