Analyzátory plynů Picarro

Picarro je předním světovým výrobcem analyzátorů pro měření emisí
skleníkových plynů (GHG), stopových plynů a stabilních izotopů ve vzduchu, vodě a půdě.