Novinky

Zveme vás na seminář – „Analýza plynů a stabilních izotopů v životním prostředí – analyzátory Picarro“:

o Úterý 11.6.2019 – Praha, Česká geologická služba
o Středa 12.6.2019 – České Budějovice, Jihočeská Univerzita
o Čtvrtek 13.6.2019 – Brno, CzechGlobe

Více informací zde